مشخصات فردی
نام:گوڵستان وه لیه
تاریخ تولد:3 اردیبهشت 1362
جنسیت:زن
مشخصات تماس
ایمیل:golestan_valiyeh@yahoo.com