ئه ده بی

خانه | پروفایل مدیر | ایمیل | آرشیو | عناوین مطالب | طراح قالب


 

قا... قا

 قاوه ی تاڵی نیگاکانت

تاق تاق

تاکم ئه که نه وه له خۆم

تاڵ تاڵ

له ناو ته ریقه تی قژه جۆ گه نمیه کانت

ته،  ته ریق ئه بمه وه

تا،  تاڵێک ئاورێشم ئه مهۆنێته وه

له حدودی جاده کانی جادو بازی ته ریقه ت .

یا شێخ

تۆ بڵێی بارانێکی شێت

تریقه تریقی جادوکان بشواته وه؟

تاڵ تاڵ

تاڵێک ئاورێشمی نیگات !

یاشێخ

 ئه مخۆنه وه جاده کانت

ئه م شۆ نه وه تریقه تریقی ته ریقه ته کان و

شه ریعه ته کانت.

قا،قا

له قاوه ییه کانی گۆرستانێک

به شوێن سه رتاڵێکم

سوررر

 

 

له قاوه ییه کانی گۆرستانێک 

ون ئه بم و

سه ر تاڵه کان ئه مخۆنه وه

قا قا

 قاقاێیه کی قاوه یی ئه مخواته وه

یاشێخ  تاااا...

ئه مهۆننه وه تاڵه جۆگه نمیه کانت

تاق تاق

تاکم ئه که نه وه له خۆم

له خۆر

خوااا

گوڵستان وه لیه

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۰ساعت 16:1  توسط گوڵستان وه لیه  | 
برچسب ها